หลักสูตร: ปั้นครอบครัวสองภาษา รุ่นที่ 1

ปั้นครอบครัวสองภาษา (Blingual Family) นั้น หมายถึง การที่ครอบครัว หนึ่งสามารถฟังเข้าใจและพูดได้ 2 ภาษา ไม่ว่าจะอ่านหรือเขียนได้หรือไม่ก็ตาม หรือจะสามารถอ่านเพื่อจับใจความได้ดีแค่ไหน เขียนได้ดีแค่ไหน ขอเพียงสื่อสารเข้าใจ โดยไม่จำเป็นจะต้องเรียนรู้ภาษาแรกมาก่อนอีกภาษานานเท่าไหร่ หรือจะเรียนรู้ทั้ง สองภาษาไปพร้อมกัน ด้วยหลักการดังนี้ 1. Co-ordinate Bilingual (Simuttaneous) คือ สามารถพูดสื่อสารได้ดี แต่ไม่สมบูรณ์แบบเหมือนเจ้าของ ภาษาทั้งสองภาษา คำบางคำอาจยังใช้ผิดบ้างเล็กน้อย 2. Compound Bilingual (Sequential) คือ มีภาษาหนึ่งที่สื่อสารได้ดีกว่าอีกภาษา เพราะว่าได้ใช้บ่อย กว่า มีสิ่งแวดล้อมที่ทำให้ต้องใช้ภาษานั้นมากกว่า 3. Balanced Bilingual คือ สามารถสื่อสารได้ดีทั้ง 2 ภาษา ทั้งฟัง พูด อ่าน เขียน ทำได้ดีเหมือนเป็น เจ้าของภาษา 4. Ambi bilingual คือมีภาษาแรกเป็นทั้ง 2 ภาษา สามารถพูดได้สำเนียงไม่ผิดเพี้ยน ฟัง พูด อ่าน เขียนได้เขียนเรียงความได้ อ่านหนังสือเรียนยาก ๆ ได้ทั้ง 2 ภาษา 5. Semi-bingual คือ สามารถสื่อสารได้แต่ไม่ได้ดีทั้ง 2 ภาษา พูดได้ ฟังได้ แต่จะอ่านหนังสือเรียนที่ยาก ๆ ไม่ได้ จับใจความไม่ค่อยได้ สิ่งนี้กำลังเป็นปัญหาของโรงเรียนนานาชาติ หรือ โรงเรียนสองภาษาหลายแห่งในโลก เนื่องจากเด็กไม่ได้รับการกระตุ้นว่าจะต้องฟัง พูด อ่าน เขียนให้ได้สมบูรณ์แบบแม้แต่ภาษาเดียว 6. Multi-lingual คือ สามารถที่จะสื่อสารได้มากกว่า 2 ภาษา มีทั้งภาษาที่เป็นภาษาหลัก หรือเป็นเจ้าของภาษานั้น ภาษาที่ฟังพูดได้แต่เขียนไม่ดี และยังมีอีกภาษาที่พอรู้เรื่องข้างแต่ไม่ใช่เจ้าของภาษา คนที่เป็น Multi-lingua มักจะมาจากครอบครัวที่พ่อและแม่มาจากคนละประเทศ และได้เรียนโรงเรียนที่ใช้อีกภาษาที่ ไม่ได้ใช้ที่บ้าน

ช่วงวันรับสมัคร
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb