หลักสูตร: โซเชียลมีเดียสำหรับธุรกิจชุมชน โดยใช้ TikTok Marketing รุ่นที่ 1

เพื่อให้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสื่อสังคมออนไลน์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทางธุรกิจและกำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ทั้งยังมีให้เลือกหลากหลายช่องทาง และสามารถนำความรู้มาใช้ในการสร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ การเปิดร้านค้า เพื่อขายสินค้าออนไลน์ได้ รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถสร้างยอดขายหรือการจัดการธุรกิจออนไลน์ได้

ช่วงวันรับสมัคร
1 มิ.ย. 2566 - 1 ธ.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb