หลักสูตร: นักการตลาดธุรกิจการเกษตรยุกดิจิทัล (การตลาดออนไลน์) รุ่นที่ 2

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ได้กำหนดการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษา โครงการผลิตบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต ตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ปีงบประมาณ 2566 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 3 – 20 กรกฎาคม 2566

ช่วงวันรับสมัคร
3 ก.ค. 2566 - 20 ก.ค. 2566
ช่วงเวลาเรียน
24 ก.ค. 2566 - 31 ส.ค. 2566
จำนวนรับสมัคร
40 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb