หลักสูตร: การโค้ดดิ้งแบบผสมผสานบล็อกคำสั่งด้านวิทยาการคำนวณด้วยไพธอน รุ่นที่ 1

-

ช่วงวันรับสมัคร
5 ก.ค. 2567 - 15 ก.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
17 ก.ค. 2567 - 19 ก.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
40 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
ลงทะเบียนเรียน ( Enroll in this course )
ลงทะเบียน
course thumb