หลักสูตร: การผลิตอาหารโคขุนต้นทุนต่ำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น รุ่นที่ 1

การผลิตอาหารโคขุนต้นทุนต่ำจากวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น เป็นการประกอบสูตรอาหารโคขุนจากวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นหรือผลพลอยได้ทางการเกษตร เพื่อเป็นลดตันทุนการซื้ออาหารสำเร็จรูป สำหรับใช้เป็นอาหารข้นในการเลี้ยงโคขุน

ช่วงวันรับสมัคร
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
ช่วงเวลาเรียน
1 มิ.ย. 2566 - 31 ธ.ค. 2567
จำนวนรับสมัคร
100 คน
ฟรี (ได้รับสนับสนุนงบประมาณ)
สิ้นสุดการลงทะเบียน
course thumb