ข่าวสาร/กิจกรรม

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเชิงนวัตกรรม รุ่นที่ 1

ลำดับที่ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล หน่วยงานที่สังกัด หรือสถานที่ทำงาน
1 นางสาว จิตติภรณ์ บุตราช สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสว่างแดนดิน
2 นางสาว ชนัญทิพย์ ตาปราบ สพฐ
3 นางสาว ฐิตารีย์ ชาญการพานิชย์ สตรองฟาร์ม 350หมู่9 บ้านหนองศาลา ตำบลฮางเอง อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร
4 นางสาว ณัฏกานต์ ดากาวงค์ Young Smart Farmer สกลนคร
5 นางสาว เสาวณี ศรีเอียด สำนักงานเกษตรอำเภอจะแนะ
6 นางสาว วิไลพร กลาย สำนักงานเกษตรอำเภอกะเปอร์
7 นาย สัญชาติ คงบัน สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง
8 นางสาว อิงอร ภาคเจริญ ศูนย์​ส่งเสริม​และ​พัฒนา​อาชีพ​การเกษตร​จังหวัด​หนองคาย​
9 นาง นุสร รุ่งพรหม สวนรุ่งพรหม
10 นางสาว ศุภ​วรรณ​ ชูมณี ศพก
11 นางสาว สุภารัตน์ ชูชัย สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช
12 นางสาว บุญรัตน์ บุญรักษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
13 นาย โกมล เอี่ยมสกุล ม6ต.ดุสิตอ.ถ้ำพรรณราจ.นครศรีธรรมราช
14 นางสาว นิตยา นาคสุวรรณ์ บ้านสวนตาลฟาน
15 นางสาว วิชาภรณ์ สวาทพงษ์ สำนักงานเกษตรอำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ กรมส่งเสริมการเกษตร
16 นาย สุธี ภูมาตย์ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (ขอนแก่น) กรมส่งเสริมการเกษตร
17 นางสาว วิรา อรุณวงศ์ โครงการ Owl's treehouse
18 นาย เมธาวี ศรีสิงห์ -
19 นางสาว มัสนะห์ อาแวบือราเฮง ที่บ้าน
20 นางสาว ฐิติรัตน์ ทัศคร -
21 นาง กนกวรรณ คำเนตร วิสาหกิจชุมชนกาแฟรัษฎาและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร
22 นาย อารอฟัต มะแอ สำนักงาน​เกษตร​จังหวัด​ปัตตานี​
23 ส.อ. กิตติ สุระไกรวน ร.3 พัน.1
24 จ.ส.อ. ธีระยุทธ เชื้อดวงผูย กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่3
25 นางสาว อิงอร​ ภาคเจริญ​ กรมส่งเสริมการเกษตร ศูนย์​ส​่งเสริมและ​พัฒนาอาชีพ​การ​เกษตรกร​จังหวัด​หนองคาย​
...